پاورپوینت گفتار اول فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

گیرندۀ حسی، یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت کرده، می تواند آن را به پیام عصبی تبدیل کند. صدا، فشار، اکسیژن، گرما و نور نمونه هایی از این محرک ها هستند که هر کدام گیرندۀ ویژه ای را در بدن تحریک می کنند.

گیرنده های حسی انسان گوناگون اند؛ ولی می توان آنها را براساس نوع محرک، در پنج دسته کلی طبقه بندی کرد: گیرنده های مکانیکی، شیمیایی، دمایی، نوری و درد. در ادامه درس با این گیرنده ها آشنا می شوید.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


خرید آنلاین