پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هشتم

 

دستگاه عصبی با همه توانایی خود و انشعاباتی که در تمام نقاط بدن دارد، تنها دستگاه هماهنگ کننده بدن نیست. بسیاری از رفتارهای بدن به نوع دیگری از ارتباط و هماهنگی بین بخش های مختلف بدن نیاز دارند که ایجاد آن به عهده دستگاه هورمونی است.

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 20 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


خرید آنلاین